El Traginer d'Honor


Des de 2011, la Comissió de la Festa dels Traginers, designa una persona, vinculada estretament amb la Festa dels Traginers, i se li fa un reconeixement durant diversos actes que la Comissió organitza durant tot l’any.

Han estat nomenats Traginers d'Honor:
  • 2011-2012: Josep Rodergas i Font
  • 2013-2014: Francesc Maya i Comas
  • 2015-2016: Martí Ribalta i Òrrit
  • 2017-2018: Rossend Santasusana i Canal