Els Traginers petits


En acabar el Joc de les anelles comencen els Traginers petits. Encapçalaran la comitiva dels Traginers petits, el seu Banderer i els Cordonistes, seguit del grup de traginers infantils menant els seus ruquets, juntament amb la comitiva formada per autoritats i membres de la Comissió dels Traginers, el Traginer d’honor, ... procediran a les inauguracions de la Taverna, Exposició de fotografia, Rebost i Botiga de ceràmica.