Què és


Tenint en compte que la Cavalcada és la part essencial de la Festa, l'any 2015 es va decidir incorporar  la Cavalcada Jove dins els actes del dissabte, on els protagonistes són  els més joves.

Aquesta cavalcada es basa en la Cavalcada del diumenge i també s'inicia amb una gran repicada de campanes; precedida pel Banderer i els dos cordonistes infantils, desfila amb diverses albardes i bastos i tota mena de càrregues.