Demostració ferrada i esquilada


Des de 1985 i 1988 es celebra aquesta interessant demostració de com s’esquila i es ferra una cavalleria; un ofici adés bàsic, i avui ben poc conegut, però encara necessari.