Estand d'informació


L’any 1970 es va inaugurar aquesta cèntrica oficina pública, on els nostres visitants veuen ateses les seves consultes i orientades les seves necessitats.