Càrregues


Els diversos estris que es col·locaven a banda i banda dels bastos. Per cada matèria que es transportava s’utilitzava un estri adequat. Els més característics són:

Bot: Bossa de pell on es transportava el vi i l’oli. Els de l’oli tenien els pèls cap enfora i només tres potes cosides —per tal de poder treure l’oli sense descarregar—; els de vi tenen les quatre potes cosides. Els bots es transportaven a dins de sacs, que penjaven a banda i banda de l’animal.

Barril: Receptacle de fusta que servia per a l’aiguardent i vins generosos.

Sac i saquetó: Per als cereals i altres espècies.

Coves o cartres: Una mena de coves alts, estrets i de forma acampanada que servien per traginar fems, patates i tot tipus  de fruits, terra, guix, etc.

Cartró: Catra petita

Arguen o arguet: Bastiment rectangular de fusta amb un entramat de cordes que subjectaven feixos d’herba o garbes.

Xafogons:  Arguen fet únicament de corda.

Catantingues o salmes (cadiretes): Bastiment plegable en forma de V que subjectava llenya, herba o garbes.

Pedrer: Estri format per fustes que formen una mena de calaix. Serveix per traginar rocs grossos quan no es pot fer amb ròssec.

Sorrera o caixot: Receptacles de fusta que s’adapten al costat de l’animal. Serveixen per traginar sorra, terra, guix i calç cuita: S’obren per un costat.

Sàrria o salmuga: És un dels estris més característics, consisteix en dos grans receptacles d’espart, un a cada banda de l’animal. Servia per traginar tota mena de coses.

Sarrió o sarri: Cabàs d’espart de diverses mides per transportar carbó, fusta, terra, palla i altres coses.

Arganell o argadell: Aquest terme s’utilitza per designar un bon nombre d’estris de característiques molt semblants. L’ús més normal es refereix a coves de vímet, senalles d’espart o peces de fusta on s’encabeixen gerros per portar aigua, però també aviram o altres coses. Els coves poden estar subjectats de diverses maneres, formant grups de dos, quatre o sis. També n’hi ha de ferro, que segurament són més moderns.

Portadora: Atuell generalment de fusta i amb dues nanses laterals que s’utilitzava per transportar la verema.

Femera o arganell dels fems: Ormeig compost de dues menes de coves de vímet o de tanys de castanyer, de boca quadrilonga i de base més aviat rodona, que serveix per traginar fems o coses trencadisses.

 • Bot
 • Bot
 • Sacs
 • Coves
 • Xafogons
 • Arguens
 • Arguens
 • Arguens
 • Catantingues
 • Catantingues
 • Pedrer
 • Sorrera
 • Sorrera
 • Sàrries
 • Sàrries
 • Sarrió de carbó
 • Sarrió de carbó
 • Arganells de ferro
 • Arganells de fusta
 • Arganells de fusta
 • Arganells de fusta
 • Arganells de vímet
 • Arganells de vímet
 • Portadora amb capell
 • Portadora amb capell
 • Portadores de vímet
 • Femera
 • Femera o arganell dels fems
 • Baguls