Tragí per arrossegament


Ròssec: estri molt rudimentari que s’utilitzava per al transport de pedres grosses o de guix i també per la feina d'arrossegar al bosc.

Consisteix en un tronc d’arbre forcat en forma de V que pot estar complementat de diverses maneres per tal d’aguantar millor la roca.

S’enganxava mitjançant una cadena a una barra de fusta (timó) que s’enganxava a l‘animal