La Comissió de la Festa dels Traginers, us ofereix una manera diferent  de celebrar el vostre casament, un casament català i ple de tradició.

Trobareu més informació en el pdf "Protocol per al casament".