Bases per a participar en el XLVI Concurs Nacional de Fotografia Festa dels Traginers 2016