Dins els actes de la Festa de les Entitats de Balsareny, per votació popular es feu l’elecció del cartell de la Festa dels Traginers per l’any 2015.
El concurs de cartells és obert a la participació de tothom, seguint les bases establertes. Enguany es varen presentar 11 cartells entre els que la Comissió en va pre-seleccionar  3 i els va posar a votació popular, amb el següent resultat:
1r - Lema: BEXACA, amb 143 vots del Sr. BENVINGUT XANDRI CARDONA
2n - Lema: LACKY, amb 64 vots de la Sra. CRISTINA DÍAZ CASADO
3r - Lema: TRAGINER DE BALSARENY A LA CARTA, amb 49 vots del Sr. MARC FÍGOLS COBERTA

La Comissió vol donar les gràcies a tots els participants.