Les dates per inscriure's al Mercat del Traginer 2016 són del
28 de desembre 2015 al 8 de gener 2016.

Caldrà omplir el formulari que trobareu en l'enllaç corresponent, adjuntant la documentació que es demana.
(aquest enllaç només s'activarà durant el periode d'inscripció).