Dins els actes de la Festa Major de 2014 es va nomenar TRAGINER D’HONOR per als anys 2015 i 2016 el Sr. MARTÍ RIBALTA i ÒRRIT.

Aquest nomenament, de durada bianual, és a proposta del Traginer d’Honor sortint, que presenta candidat a la Comissió de la Festa dels Traginers i, aquesta contrasta els seus valors en pro de la Festa i en fa l’elecció.